JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Telekombolag nekas avdrag för lånefordran som utgjorde kapitaltillgång

[2016-10-07] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har i dag tagit ställning till om eftergivandet av en fordran på drygt fem miljarder kronor har utgjort en avdragsgill förlust.

 

Ett bolag inom telekommunikationsbranschen, som även agerat internbank i sin koncern, har löpande utgett lån till ett intressebolag inom ramen för ett s.k. joint venture. Efter att bolaget i slutet av år 2012 eftergivit lånen har det begärt avdrag för en förlust motsvarande drygt fem miljarder kronor. Skatteverket har nekat bolaget begärt avdrag med motiveringen att det varit fråga om en kapital-förlust som omfattas av avdragsförbudet för fordringar mellan företag i intressegemenskap.

 

Bolaget har överklagat Skatteverkets beslut och sammanfattningsvis gjort gällande att fordringen har utgjort en lagertillgång i dess internbanksverksamhet, och att den aktuella förlusten därmed varit avdragsgill.

 

Förvaltningsrätten har i dom i dag kommit fram till att bolaget inte har gjort sannolikt att fordringen utgjort en lagertillgång i bolagets internbanksverksamhet. Förvaltningsrätten har vid den bedömningen bland annat beaktat lånevillkoren, omständigheterna kring utlåningen samt rutinerna för bolagets internbanks­verksamhet.

 

Eftersom bolaget inte har gjort sannolikt att fordringen utgjort en lagertillgång har förvaltningsrätten kommit fram till att den förlust som uppkommit när fordringen eftergivits omfattas av avdragsförbud. Bolaget har därför nekats begärt avdrag.

 

Senast ändrad: 2016-10-07

För mer information kontakta:

Michael Erliksson
Chefsrådman
08-561 682 87
michael.erliksson@dom.se

Sofi Nyström
Rådman
08-561 68556
sofi.nystrom@dom.se

Målnummer:

2119-16