JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svenskt idrottsbolag beskattas för erhållet bidrag till VM-arrangemang

[2017-03-17] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har funnit att ett aktiebolag som är ägt av ett svenskt nationellt idrottsförbund ska beskattas för bidrag som det motsvarande internationella idrottsförbundet lämnat i anslutning till att världsmästerskap genomfördes i Sverige 2011

Inför arrangerandet av världsmästerskapet i handboll 2011 avtalades mellan det internationella förbundet för handboll och det svenska förbundet bl.a. att det svenska förbundet skulle stå för arrangemanget och dess kostnader samt att det svenska förbundet hade rätt till intäkter från biljettförsäljning och egen sponsring samt rätt till ett bidrag från det internationella förbundet. Det svenska förbundet överlät senare, med godkännande av det internationella förbundet, genom ett muntligt avtal arrangerandet av mästerskapet till ett helägt bolag, vilket enligt detta avtal skulle stå för kostnader och uppbära intäkter enligt det tidigare träffade avtalet mellan det internationella och det svenska förbundet. Bidraget från det internationella förbundet uppgavs dock inte ingå i överlåtelsen och redovisades därför inte som inkomst av bolaget i dess deklarationer men överfördes delvis som aktieägartillskott. Skatteverket beslutade emellertid att bolaget skulle beskattas för bidraget som inkomst av näringsverksamhet. 

Förvaltningsrätten, som i dag meddelat en dom i mål för tre beskattningsår, har funnit att den verkliga innebörden av de uppkomna rättsförhållandena medför att det är bolaget som ska beskattas för bidraget från det internationella förbundet.

Senast ändrad: 2017-03-17

För mer information kontakta:

Michael Erliksson
Chefsrådman
08-561 682 87
michael.erliksson@dom.se

Dag Eckerberg
Föredragande
08-561 683 02
dag.eckerberg@dom.se

Målnummer:

12331-15

12333-15

12335-15