JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svenska Spel omfattas av upphandlingsreglerna

[2017-02-17] Förvaltningsrätten i Stockholm

I ett mål där förvaltningsrätten prövat en ansökan om överprövning av en upphandling som Svenska Spel gjort har bolaget invänt att ansökan ska avvisas eftersom bolaget inte är ett offentligt styrt organ som omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Svenska Spel hävdar att upphandlingsreglerna inte gäller då bolaget inte kan jämställas med en upphandlande myndighet eftersom bolaget tillhandahåller spel om pengar och den verksamheten inte kan anses tillgodose ett behov som är i det allmännas intresse. Bolaget möter en ökad konkurrens och det behov som tillgodoses är av industriell eller kommersiell karaktär. Förvaltningsrätten konstaterar i målet att Svenska Spel har ett särskilt samhällsuppdrag att säkerställa spelande under socialt och hälsomässigt hänsyntagande för att motverka problem och begränsa spelandets negativa konsekvenser. Förvaltningsrätten konstaterar vidare att bolaget alltjämt har en betydande marknadsandel och en stark marknadsposition genom kravet på tillstånd och att det tydligt uttalas att strävan efter att minimera negativa konsekvenser av spelandet alltid väger tyngre än vinstintresset. Förvaltningsrätten finner också att bolaget låtit dess samhällsuppdrag styra beslut framför hänsyn till bolagets intäkter. Svenska Spel är att jämställa med en upphandlande myndighet och omfattas därför av lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrätten avslår bolagets ansökan om överprövning.

Domen meddelas den 17 februari 2017 och kan beställas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

Senast ändrad: 2017-02-17

För mer information kontakta:

Lars-Åke Johansson
Chefsrådman
08-561 68831
lars-ake.johansson@dom.se

Kaija Hultqvist
Rådman
08-561 68240
kaija.hultquist@dom.se

Målnummer:

27515-15