JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholm Vatten AB:s upphandling av insamling och transport av hushållsavfall är inte i strid med upphandlingsreglerna

[2017-01-26] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten avslår Liselott Lööf Miljö AB, Renall AB och Nordisk Återvinning Service AB:s ansökningar om överprövning av upphandlingen av renhållningstjänster. Stockholm Vatten AB:s beslut att tilldela kontrakten inom Stockholms stads elva upphandlingsområden till två andra leverantörer ändras inte.

De tre leverantörerna har främst gjort gällande att förfrågningsunderlag  och utvärderingsmodell  innehåller oklarheter och brister i strid med flera av de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. Detta innebär att de inte har kunnat lämna sina mest konkurrenskraftiga anbud. Förvaltningsrätten delar inte den uppfattningen utan bedömer att Stockholm Vatten AB har genomfört upphandlingen utan allvarliga och uppenbara fel.

Senast ändrad: 2017-01-26

För mer information kontakta:

Eva Pedersen
Rådman
08-561 68296
eva.pedersen@dom.se

Kerstin Sandin
Föredragande
08-561 68295
kerstin.sandin@dom.se

Målnummer:

18618-16

18621-16

18548-16