JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Sanktionsavgifter undanröjs för två företag i Nasdaqkoncernen

[2018-05-03] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm upphäver Finansinspektionens beslut att ingripa mot Nasdaq Stockholm AB och Nasdaq Clearing AB. Ingripandena, anmärkning och sanktionsavgift om 30 respektive 25 miljoner kronor, är inte proportionerliga. Bolagen ska därför inte betala några sanktionsavgifter.

Finansinspektionen granskade bolagen juni 2015–december 2016. Granskningen avsåg hur bolagen, som båda har tillstånd att bedriva verksamhet på värdepappersmarknaden, hanterade cyberrisker, dvs. risker för att utsättas för cyberattacker. Enligt Finansinspektionen var bristerna sådana att de motiverade ingripanden i form av anmärkning och sanktionsavgift.

Finansinspektionens beslut överklagades till Förvaltningsrätten som nu upphäver besluten. Förvaltningsrätten anser att det varken var lämpligt eller nödvändigt att ingripa med anmärkning och sanktionsavgift. Finansinspektionens beslut strider därmed mot proportionalitetsprincipen.

– Det rör sig om ganska allmänt hållna föreskrifter om krav på bolagens riskhantering som är tillämpliga, säger en av domarna i målet, chefsrådmannen Mattias Almqvist. Han säger vidare att bolagen redan under ärendets handläggning vid Finansinspektionen åtgärdat eller upprättat åtgärdsplaner för det som Finansinspektionen ansett vara brister i riskhanteringen. Finansinspektionens beslut är därför inte proportionerliga.

Förvaltningsrätten är enig i sina domar.

Senast ändrad: 2018-05-03

För mer information kontakta:

Mattias Almqvist
Chefsrådman
08-561 682 70
mattias.almqvist@dom.se

Målnummer:

253-17

258-17