JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

PostNords nya villkor för årsvolymrabatt är förenliga med postlagen

[2016-06-29] Förvaltningsrätten i Stockholm

Post- och Telestyrelsen (PTS) har genom ett beslut förelagt PostNord att inte använda sig av PostNords nya villkor för årsvolymrabatt för förmedlarna. Förvaltningsrätten upphäver nu beslutet. Förvaltningsrätten finner, till skillnad från PTS, att PostNords nya villkor för årsvolymrabatter är förenliga med postlagen då de inte kan anses diskriminerande gentemot förmedlare.

PostNord har från och med den 1 januari 2016 beslutat att ändra sina villkor för årsvolymrabatter för förmedlare, dvs. företag som samlar ihop post från avsändare och lämnar in dem till en postoperatör för vidare befordran. Förändringen av PostNords villkor innebär att förmedlare inte längre får räkna samman sina bakomliggande kunders volymer när årsvolymrabatten beräknas. Genom de nya villkoren får förmedlarna således en lägre årsvolymrabatt jämfört med tidigare. Enligt PTS strider PostNords nya villkor för årsvolymrabatter mot principen om icke-diskriminering i postlagen och postdirektivet. PTS har därför förelagt PostNord att inte använda sig av de nya villkoren för årsvoylmrabatt för förmedlarna.

 

Förvaltningsrätten finner emellertid att PostNords nya rabattvillkor inte är diskriminerande gentemot förmedlare. Enligt förvaltningsrätten befinner sig avsändare och förmedlare på den svenska postmarknaden inte i en jämförbar situation i förhållande till det huvudsakliga syftet med årsvolymrabatten, som enligt förvaltningsrätten är att uppmuntra avsändare att skicka mer post. I domen upphäver därför förvaltningsrätten PTS beslut. PostNord kommer därmed att kunna införa sina nya villkor för årsvolymrabatter när domen har vunnit laga kraft, dvs. när domen inte längre kan överklagas. 

 

För att beställa domen, mejla avd32.fst@dom.se eller ring 08-561 680  05.

Senast ändrad: 2016-06-29

För mer information kontakta:

Anna Maria Åslundh-Nilsson
Chefsrådman
08 561 680 71

Julia Nordgren
Förvaltningsrättsfiskal
08 561 685 99

Ellen Agrenius
Föredragande jurist
08 561 683 76

Målnummer:

27651-15