JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras fonder får inte överklagas

[2017-03-20] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har beslutat att Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras fyra fonder inte får överklagas av Allra. Allras överklagande och yrkande om inhibition har därför avvisats.

Pensionsmyndigheten beslutade den 16 mars 2017 att avregistrera fonderna Allra Strategi Modig, Allra Strategi Lagom, Allra Strategi Försiktig och Allra Strategi Ränta. Allra överklagade beslutet till förvaltningsrätten och yrkade att beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition). Förvaltningsrätten har i ett beslut ansett att Pensionsmyndighetens beslut inte får överklagas. Förvaltningsrätten hänvisade till ett tidigare liknande mål i vilket överklagandet av Pensionsmyndighetens beslut om avregistrering hade avvisats. I båda målen har förvaltningsrätten ansett att samarbetsavtalet mellan fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten är ett civilrättsligt giltigt avtal som faller utanför begreppet myndighetsutövning och att beslutet om avregistrering därmed inte kan överklagas enligt vare sig socialförsäkringsbalken eller förvaltningslagen.

Förvaltningsrättens beslut meddelas den 20 mars 2017 och kan beställas hos Förvalt­ningsrätten i Stockholm.

Senast ändrad: 2017-03-20

För mer information kontakta:

Lars-Åke Johansson
Chefsrådman
08-56168831

Per Eskilsson
Rådman
08-56168650

Målnummer:

6592-17