JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Pendeltågsupphandling inte i strid med upphandlingsreglerna

[2016-05-12] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten avslår SJ AB:s ansökan om överprövning av Stockholm läns landstings upphandling av pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen. Landstingets beslut att tilldela MTR Gamma AB upphandlingen ändras inte.

Stockholms läns landsting genomför en upphandling av pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen. SJ och MTR Gamma AB lämnade de två ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden i upphandlingen och bjöds därför in till förhandlingar med landstinget. Därefter har landstinget beslutat att anta anbudet från MTR. SJ begärde överprövning av upphandlingen och anförde bl.a. att landstinget brutit mot den grundläggande principen om likabehandling genom att behandla SJ och MTR olika under förhandlingarna.

Förvaltningsrätten konstaterar att förhandlingarna med SJ respektive MTR delvis har tagit sikte på olika frågor, men att detta inte per automatik strider mot likabehandlingsprincipen. Avgörande är i stället hur förhandlingarna har genomförts och vilken information som kommunicerats med anbudsgivarna. Förvaltningsrätten bedömer att SJ inte har visat att landstinget har handlat i strid med likabehandlingsprincipen och det saknas därmed anledning för ingripande från förvaltningsrättens sida.  

Domen meddelades den 12 maj 2016 och kan beställas hos Förvaltningsrätten i Stockholm via e-post avd33.fst@dom.se eller telefon 08-561 680 02.

 

Senast ändrad: 2016-05-12

För mer information kontakta:

Marcus Agnvall
Rådman
08-561 685 82

Lars-Åke Johansson
Chefsrådman
08-561 688 31

Målnummer:

27463-15