JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ordinarie domare sökes för inlåning till arbete med migrationsmål på Förvaltningsrätten i Stockholm

[2016-05-30] Förvaltningsrätten i Stockholm

Om Förvaltningsrätten i Stockholm

 

Förvaltningsrätten i Stockholm är landets största domstol och en av landets fyra migrationsdomstolar. Domstolen har cirka 450 medarbetare och arbetar i moderna lokaler i Stockholm.

 

Förvaltningsrätten handlägger ungefär 500 olika måltyper varav en stor målgrupp är migrationsmål. En stor andel av målen har EU-rättslig anknytning.

 

Fyra dömande avdelningar hanterar migrationsmålen. Varje avdelning, som leds av en chefsrådman, har cirka 30 medarbetare varav fem är ordinarie domare. Dessa fyra dömande avdelningar är organiserade i en större avdelning, avdelning 1, som till sitt förfogande har en kanslienhet som leds av en kanslienhetschef. För samordningen och uppföljningen inom avdelning 1svarar en chefsrådman.

 

Behov av förstärkning

Som en följd av att antalet personer som söker uppehållstillstånd i Sverige har ökat kraftigt, ökar även antalet överklaganden av Migrationsverkets beslut. För att hantera kommande måltillströmning behöver migrationsdomstolen i Stockholm ytterligare domare fr.o.m. hösten 2016.  

Domstolsverket kommer därför att administrera utlåning av ordinarie domare till förvaltningsrätten genom migrationsförstärkningsstyrkan. Som domare i styrkan behåller du din anställning vid din fullmaktsdomstol men arbetar under en begränsad tid vid migrationsdomstolen i Stockholm.

Utifrån Migrationsverkets bedömning av hur många ärenden som verket kommer att avgöra under 2016, beräknad överklagandefrekvens och fördelningen av mål mellan migrationsdomstolarna bedömer Domstolsverket för närvarande behovet av förstärkning till fyra ordinarie domare från andra domstolar. Måltillströmningen bedöms vara fortsatt hög

Domare som träffar överenskommelsen om att lånas ut genom kommer att delas in för tjänstgöring på avdelning 1. De ska i första hand arbeta med att avgöra migrationsmål som kräver muntlig förhandling och beräknas hålla förhandling 2–3 dagar per vecka.

Förstärkningsdomarna får utbildning inför tjänstgöringen och en utpekad domare i förvaltningsrätten som bollplank. För stöd i målhanteringen finns även föredragande och domstolshandläggare.

Anställningsvillkor

Anställningsvillkor för personal i Domstolsverkets förstärkningsstyrka tillämpas. Tjänstgöringstiden kommer att bestämmas till viss tid (sex månader eller ett år) med möjlighet till förlängning.

 

Kontaktpersoner

Lagmannen Gudrun Antemar

Telefon: 08 – 561 680 00

 

Chefsrådmannen Patrik Alm

Telefon: 08 – 561 681 20

 

Administrativa direktören David Wahren

Telefon: 08 – 561 682 58

 

Intresseanmälan

Skriftlig intresseanmälan med uppgift om namn, kontaktuppgifter, fullmaktsdomstol och den tid som du är intresserad av att lånas ut skickas till dovutlaningmigration@dom.se senast den 10 juni 2016.

 

Senast ändrad: 2016-05-30