JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Marknadsföring av "aktiva bakterier" i strid med EU-rätten

[2016-04-21] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten beslutar att Arla Foods AB inte får marknadsföra begreppet "aktiva bakterier" för mjölkdrycker och yoghurtprodukter i produktgruppen Arla Wellness. Begreppet är ett otillåtet hälsopåstående enligt en EU-förordning och står i strid med förordningens syfte att upprätthålla en hög konsumentskyddsnivå.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad har förbjudit Arla Foods AB att för produktgruppen Arla Wellness marknadsföra bakterier som aktiva. Efter att Arla Food AB överklagat beslutet meddelar förvaltningsrätten i en dom att nämndens beslut ska kvarstå.

Enligt en EU-förordning från 2006 får endast näringspåståenden och hälsopåståenden som godkänts användas vid märkning, presentation och marknadsföring av livsmedel. Godkännandet sker efter en gransk­ning av ett vetenskapligt underlag och godkända näringspåståenden eller hälsopåståenden redovisas i ett register. Något hälsopåstående i fråga om begreppet "aktiva bakterier" har inte godkänts. 

Förvaltningsrätten bedömer att marknadsföringen av begreppet "aktiva bakterier" i produktgruppen Arla Wellness är ett hälsopåstående eftersom begreppet antyder att det finns ett samband mellan ett intag av produkterna och hälsa. Eftersom förvaltningsrätten bedömer att "aktiva bakterier" är ett hälsopåstående, och det inte finns något registrerat godkän­nande av det påståendet, får Arla Foods AB inte använda begreppet vid marknadsföring av produktserien Arla Wellness.

 

Domen meddelades den 21 april 2016 och kan beställas hos Förvalt­ningsrätten i Stockholm.

Senast ändrad: 2016-04-21

För mer information kontakta:

Lars-Åke Johansson
Chefsrådman
08-561 688 31
lars-ake.johansson@dom.se

Målnummer:

16741-14