JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Läkare godkänns som specialister i allmänmedicin efter utbildning utomlands

[2016-06-23] Förvaltningsrätten i Stockholm

Tre svenska läkare beviljas bevis om specialistkompetens i allmänmedicin eftersom de är godkända som allmänpraktiserande läkare i Norge.

En läkare ska få bevis om specialistkomptens i allmänmedicin i Sverige om han eller hon har ett behörighetsbevis för allmänpraktiserande läkare från ett annat EES-land. Enligt EU-rätten ska behörighetsbevis utfärdade i de andra medlemsländerna godtas automatiskt.

Socialstyrelsen hade i de aktuella målen avslagit ansökningarna eftersom läkarna inte bedömdes uppfylla de krav som ska ställas på allmänpraktiserande läkare inom EU. Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att det enligt EU-rätten inte ska göras någon sådan prövning som Socialstyrelsen har gjort av behörigheter som redan har beviljats av andra medlemsstater. Om en läkare visar upp ett korrekt behörighetsbevis ska detta godkännas automatiskt. Förvaltningsrätten har funnit att läkarna visat upp korrekta behörighetsbevis och att de därför ska godkännas som specialister i allmänmedicin.

Domarna meddelades den 23 juni 2016 och kan beställas via e-post avd31.fst@dom.se eller telefon 08-561 680 04.

Senast ändrad: 2016-06-23

För mer information kontakta:

Anders Ahlgren
Rådman
08-561 680 89
anders.ahlgren@dom.se

Målnummer:

18698-15

19151-15

22232-15