JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kameraövervakningslagen är inte tillämplig på Försäkringskassans användning av webb-kameror i tjänsten ”Personligt webbmöte”

[2016-10-20] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har idag upphävt ett beslut av Datainspektionen där Försäkringskassan förelagts att upphöra med att använda webbkameror vid tjänsten ”Personligt webbmöte”.

I Försäkringskassans tjänst ”Personligt webbmöte” används webbkameror för en videosession mellan Försäkringskassans handläggare och en person som tar kontakt med Försäkringskassan. Datainspektionen har som tillsynsmyndighet konstaterat att Försäkringskassans användning är i strid med kameraövervakningslagen. Försäkringskassan har överklagat Datainspektionens beslut.

För att kameraövervakningslagen ska vara tillämplig krävs enligt lagen att webbkamerorna inte manövreras på platsen. Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att de aktuella webbkamerorna manövreras på platsen. Kameraövervakningslagen är då inte tillämplig. Förvaltningsrätten har därför bifallit Försäkringskassans överklagande och upphävt Datainspektionens beslut.

Senast ändrad: 2016-10-20

För mer information kontakta:

Agneta Eberhardt
Chefsrådman
08-561 686 17
Agneta.Eberhardt@dom.se

Karin Nordqvist
Förvaltningsrättsfiskal
08-561 683 33
karin.me.nordqvist@dom.se

Målnummer:

383-16