JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hyperhidrospatienter har rätt till ersättning för behandling av andra kroppsdelar än händer, fötter och armhålor

[2017-05-15] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har i dag i två domar gjort bedömningen att botulinumtoxinbehandling av hyperhidros i andra kroppsdelar än händer, fötter och armhålor varit i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och att rätt till ersättning för behandlingen därmed förelegat.

 

Enligt ersättningslagen har en patient rätt till ersättning för kostnader som har uppkommit till följd av att patienten tar emot vård i ett annat EES-land. En förutsättning för detta är att patienten skulle haft rätt att få vården bekostad av det allmänna om den tillhandahållits i Sverige. All vård i Sverige ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Förvaltningsrätten anser, till skillnad från Försäkringskassan, att behandling av hyperhidros med botulinumtoxin i andra kroppsdelar än händer, fötter och armhålor grundas på en väl beprövad erfarenhet. Vidare anser förvaltningsrätten att det finns ett vetenskapligt underlag, om än begränsat, som ger stöd för en sådan behandling. Svenska landsting erbjuder också, eller har tills nyligen erbjudit, botulinumtoxinbehandling av andra kroppsdelar än händer och armhålor. Sammantaget har förvaltningsrätten gjort bedömningen att den behandling som de klagande har fått i Danmark har utförts i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att de därmed har rätt till ersättning för sina kostnader för samtliga delar av vården.

 

Senast ändrad: 2017-05-15

För mer information kontakta:

Katerina Petkovska
Rådman
08 - 561 683 05
katerina.petkovska@dom.se

Johan Lundmark
Chefsrådman
08 - 561 683 54
johan.lundmark@dom.se

Målnummer:

4046-17, 4189-17