JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten prövar inte överklagande av tillstånd till allmän sammankomst

[2018-07-04] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har i beslut den 3 juli 2018 funnit att RFSL inte har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att bevilja Nordiska motståndsrörelsen tillstånd till allmän sammankomst på Södertorg i Visby.

Förvaltningsrätten bedömer att RFSL inte berörs av beslutet på det sätt som i lagens mening krävs för att de ska ha rätt att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten har därför inte prövat frågan om Polismyndigheten har haft fog för sitt beslut att bevilja Nordiska motståndsrörelsen det aktuella tillståndet.

Förvaltningsrättens beslut har överklagats till kammarrätten.

Mål nr: 14800-18

Beställning av beslut:

avd31.fst@dom.se

08-561 68 004

Senast ändrad: 2018-07-04