JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten i Stockholm upphäver länsstyrelsens beslut att bevilja tillstånd för kameraövervakning

[2015-08-31] Förvaltningsrätten i Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholms län beviljade i tre beslut Polisens ansökningar om kameraövervakning vid Spånga station, Rinkeby centrum, och Tenstaplan och Tenstagången i Stockholm. Datainspektionen överklagade besluten. Förvaltningsrätten har i dag i tre domar bifallit överklagandena.

- I sådana här mål ska en avvägning göras mellan övervakningsintresset och integritetsintresset. Enligt praxis ska tillståndsbedömningen vara restriktiv.  Vid den avvägningen har domstolen funnit att integritetsintresset, bl.a. med hänsyn till att övervakningen avses äga rum dygnet runt och avser ett stort område, väger tyngst, säger Peter Andrén, rådman.

Senast ändrad: 2015-08-31

För mer information kontakta:

Peter Andrén
Rådman
08-561 681 37

Fredrik Nilsson
Informatör
08-561 686 32

Målnummer:

562-15, 568-15, 553-15