JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag avgjort 120 mål gällande ca 20 personer om beskattning av särskild vinstandel i riskkapitalbolag (s.k. carried interest)

[2015-12-17] Förvaltningsrätten i Stockholm

Domarna innebär i huvudsak att den utdelning eller kapitalvinst från andelarna de aktuella personerna har redovisat i sina deklarationer delvis ska beskattas i inkomst av tjänst i stället för i kapital (dvs. enligt de s.k. fåmansföretagsreglerna). Domarna gäller personer som har varit verksamma i, eller haft anknytning till, riskkapitalfonder med samlingsnamnen Litorina, Segulah och Triton.

Det har i målen inte varit aktuellt att pröva frågan om carried interest ska betraktas som lön och fullt ut beskattas i inkomstslaget tjänst. Utgången i målen skulle kunna beskrivas som bifall till Skatteverkets andrahandsyrkande respektive Allmänna ombudet hos Skatteverkets överklagande.

Eftersom både bolagens och fondernas strukturer sett olika ut och personerna också har haft olika funktioner skiljer sig utgången i målen åt. Även om den huvudsakliga utgången är beskattning enligt ovan har några personer vunnit fullt bifall till sin talan och ytterligare andra vunnit delvis bifall. Exempelvis har vissa personer inte ansetts ha varit verksamma i aktuella bolag på sådant sätt, eller i sådan omfattning, att deras utdelning ska beskattas i tjänst. Andra har, av formella skäl, vunnit bifall till sin talan helt eller delvis vissa taxeringsår.

Hos förvaltningsrätten finns ytterligare ca 460 mål angående personer med anknytning till fyra andra riskkapitalfonder som är planerade att avgöras senast våren 2016.

Senast ändrad: 2015-12-17

För mer information kontakta:

Annelie Sjöberg (Litorina, Triton)
Rådman
08-561 682 46

Cecilia mauritzon (Segulah)
Rådman
08-561 681 28

Therese Strand (För att ta del av domar)
Domstolshandläggare
08-561 682 93