JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten har avgjort ”passupphandlingsmålet”

[2017-10-18] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag avslagit Safran Identity & Securitys ansökan om överprövning av Polismyndighetens upphandling av persondokument och passystem. Förvaltningsrättens prövning i målet är begränsad till en kontroll av om Polismyndigheten, utifrån de omständigheter som Safran Identity & Security anfört, följt de grundläggande principerna och övriga bestämmelser i upphandlingslagstiftningen.

Förvaltningsrätten anser inte att Polismyndigheten har, som Safran Identity & Security hävdat, genom två anställdas agerande förfarit på ett sätt som otillbörligt gynnat befintlig leverantör Svenska Pass AB och inneburit skada för Safran Identity & Security. Förvalt-ningsrätten anser vidare att Polismyndighetens förfrågningsunderlag med beskriven utvärderingsmodell är så förutsebart att det inte kan ha inneburit någon svårighet för Safran Identity & Security att förstå hur ett konkurrenskraftigt anbud skulle utformas. Eftersom Polismyndigheten under upphandlingsprocessen därmed inte kan konstateras ha brutit mot de upphandlingsrättsliga principerna om transparens- eller likabehandling finns det inte skäl för förvaltningsrätten att besluta att upphandlingen ska göras om.

Förvaltningsrätten har även kommit fram till att Polismyndigheten vid utvärderingen av anbuden inte har frångått sin utvärderingsmodell genom att felaktigt tilldela Safran Identity & Securitys anbud för få poäng. Det finns därför inte heller skäl att besluta att upphandlingen ska rättas. Mot den bakgrunden avslås Safran Identity & Securitys ansökan om överprövning.

Senast ändrad: 2017-10-18

För mer information kontakta:

Eva Pedersen
Rådman
08-561 682 96
eva.pedersen@dom.se

Kerstin Sandin
Föredragande
08-561 682 95
kerstin.sandin@dom.se

Målnummer:

10309-17