JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten ändrar inte Polismyndighetens beslut – Nordiska motståndsrörelsen får demonstrera i Stockholm

[2018-08-24] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm har efter överklagande från sex politiska partier prövat Polismyndighetens beslut att ge tillstånd till Nordiska motståndsrörelsen att demonstrera den 25 augusti 2018 med start och avslutning vid Kungsholmstorg. Domstolen anser att det inte har kommit fram skäl att vägra Nordiska motståndsrörelsen det sökta tillståndet.

Polismyndigheten har beslutat att ge Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att anordna allmän sammankomst den 25 augusti 2018 kl. 10.00–18.00 i form av demonstrationståg med bl.a. en mindre lastbil med scen och högtalare med start och avslutning vid Kungsholmstorg.

Beslutet har överklagats av sex politiska partier som samtidigt som Nordiska motståndsrörelsens sammankomst har beviljats tillstånd att ställa upp valtält och anordna torgmöten på samma plats. Partierna har också beviljats tillstånd för torgmöten på ett antal andra platser där Nordiska motståndsrörelsens demonstrationståg kommer att passera.

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att inte ändra Polismyndighetens beslut.

Chefsrådmannen Johan Lundmark, ordförande, säger:

”Mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddad och får bara begränsas av skäl som framgår av grundlagen, bland annat om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen och säkerheten vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken.

Polismyndigheten har gjort bedömningen att ordningen och säkerheten kan upprätthållas vid Kungsholmstorg och kring den väg Nordiska motståndsrörelsen ska demonstrera. Domstolen har bedömt att vad de politiska partierna har fört fram inte medför att det finns skäl att ifrågasätta Polismyndighetens bedömning. Nordiska motståndsrörelsen kan därför inte förvägras sina grundlagsskyddade friheter.”

Senast ändrad: 2018-08-24

För mer information kontakta:

Johan Lundmark
chefsrådman
08-561 683 54
johan.lundmark@dom.se

Målnummer:

Målnummer: 19271-18 (V), 19277-18 (C), 19278-18 (M), 19279-18 (L), 19280-18 (S), 19281-18 (FI)