JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Föreningen Islamiska skolan i Göteborg får bedriva skola vid Römosseskolan i Borås stad.

[2017-06-08] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå Borås stads överklagande av Skolinspektionens beslut att godkänna Föreningen Islamiska skolan i Göteborg som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid Römosseskolan i Borås i Borås kommun.

Förvaltningsrätten har, i likhet med Skolinspektionen, gjort bedömningen att Föreningen Islamiska skolans etablering i Borås kommun inte innebär påtagliga negativa följder för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås kommun.

Senast ändrad: 2017-06-08

För mer information kontakta:

Kaija Hultquist
Rådman
08-561 682 40
kaija.hultquist@dom.se

Målnummer:

24009-16