JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Filmen ”John Hron” får inte visas från elva år

[2016-06-01] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten anser att Statens medieråds beslut om att filmen ”John Hron” får visas från 15 år var riktigt. Filmen bedöms kunna medföra stark rädsla och oro och vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år.

I maj beslutade Statens medieråd att filmen ”John Hron” inte får visas för barn under 15 år. Filmen är baserad på det uppmärksammade mordet på 14-åriga John Hron i Västsverige 1995.

Filmens distributör, Glimmer film, överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att filmen skulle få visas för barn från elva år.

Förvaltningsrätten, som i dag meddelat dom i målet, instämmer i Statens medieråds bedömning att inslagen i filmen kan medföra stark rädsla och oro och att filmen kan vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år.

Domen kan beställas via e-post avd32.fst@dom.se eller telefon 08-561 680 05.

Senast ändrad: 2016-06-02

För mer information kontakta:

Jörgen van der Stad
Rådman
08-561 685 54
jorgen.vanderstad@dom.se

Målnummer:

9284-16