JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål gällande skatteregler om ränteavdragsbegränsningar

[2017-01-12] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har i dag funnit att ett svenskt storföretag har rätt till avdrag för räntekostnader för ett koncerninternt lån på 1 838 310 kronor enligt regler om ränteavdragsbegränsningar som infördes 2013.

Bakgrund

 

För att begränsa möjligheterna till skatteplanering med ränteavdrag inom företagssektorn infördes 2009 vissa begränsningar i avdragsrätten för räntor avseende lån mellan företag i intressegemenskap. Mot bakgrund av att omfattande skatteplanering fortsatte att ske med interna lån utvidgades reglerna 2013.

 

Förvaltningsrättens mål

 

Hos förvaltningsrätten finns för närvarande mål på cirka 30 företag som gäller 2013 års regler om ränteavdragsbegränsningar. 

 

Förvaltningsrätten har i dag i en första dom ansett att de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna som infördes 2013 utgör en inskränkning i etableringsfriheten som gäller inom Europeiska unionen men att reglerna kan rättfärdigas med hänsyn till det syfte som reglerna har, att förhindra aggressiv skatteplanering med ränteavdrag.

 

Förvaltningsrätten har i målet bedömt att företaget har rätt till yrkat avdrag för räntekostnader på ett lån till ett annat företag inom samma koncern eftersom företaget gjort sannolikt att det huvudsakliga skälet till skuldförhållandet inte är att koncernen ska få en väsentlig skatteförmån.

 

 

Senast ändrad: 2017-01-12

För mer information kontakta:

Michael Erliksson
Chefsrådman
08-561 682 87

Oliver Sparrings
Förvaltningsrättsnotarie
08-561 683 57

Annika Åsbrink
Rådman (projektledare)
08-561 682 88

Målnummer:

1683-16