JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Coca-Cola Life får inte märkas med uttrycket "sötma från naturliga källor"

[2016-06-13] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har funnit att Södertörns miljö- och hälso-skyddsförbund gjorde rätt som beslutade att Coca-Cola Enterprises Sverige AB inte får märka produkten Coca-Cola Life med uttrycket ”sötma från naturliga källor”. Uttrycket har bedömts vara vilseledande för konsumenter och därför inte förenligt med regleringen i EU:s informationsförordning.

Enligt förordning (EU) nr 1169/2011, den s.k. informationsförordningen, ska livsmedelsinformation som ges på frivillig väg i exempelvis säljande syfte inte vilseleda konsumenten eller vara tvetydig eller förvillande. Syftet med regleringen är att konsumenten ska kunna göra informerade val och använda livsmedel på ett säkert sätt.

Coca-Cola Enterprises Sverige AB har överklagat ett beslut från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att förelägga bolaget att upphöra med att märka produkten Coca-Cola Life med uttrycket ”sötma från naturliga källor”. Coca-Cola Life är sötad med steviolglykosider och socker. Dessa ingridienser förekommer inte rena i naturen utan är utvunna genom kemiska processer. Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att uttrycket ”sötma från naturliga källor” ger sken av att drycken är sötad med naturliga ingredienser, varför uttrycket har bedömts vara vilseledande och därmed i strid med regleringen i informationsförordningen. Förvaltningsrättens dom innebär att Coca-Cola Enterprises Sverige AB efter en omställningsperiod måste upphöra med att märka produkten Coca-Cola Life med det aktuella uttrycket.

Domen meddelades den 13 juni 2016 och kan beställas via e-post avd31.fst@dom.se eller telefon 08-561 680 04.

Senast ändrad: 2016-06-13

För mer information kontakta:

Johan Lundmark
Chefsrådman
08-561 683 54
johan.lundmark@dom.se

Målnummer:

24521-15