JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Bombardier får avslag – regionaltågsupphandling består

[2016-05-11] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten har funnit att AB Transitio gjorde rätt som uteslöt Bombardier ur upphandlingen av regionaltåg avseende mälardalstrafiken. Det har inte visats att upphandlingen har genomförts i strid med lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

AB Transitio genomför en upphandling av regionaltåg som ska användas i mälardalstrafiken. Bombardier Transportation Sweden AB har begärt överprövning av AB Transitios beslut att ge en annan tågleverantör (Stadler Bussnang AG) kontraktet.

Förvaltningsrätten anser att det var riktigt av AB Transitio att utesluta Bombardier ur upphandlingen eftersom bolagets anbud inte uppfyller det obligatoriska kravet i anbudsinbjudan angående tidpunkt för indexering. Bombardier har inte heller visat att AB Transitio inte har följt sin utvärderingsmodell vid utvärderingen av kriterierna kommersiell och teknisk kvalitet. Anbuden har således utvärderats i enlighet med anbudsinbjudan. AB Transitio bedöms ha behandlat anbudsgivarna lika och utifrån samma förutsättningar.

Domen kan beställas via e-post avd30.fst@dom.se eller telefon 08-561 680 03.

Senast ändrad: 2016-05-11

För mer information kontakta:

Ulrika Melin
Chefsrådman
08-561 683 49 eller 070-101 46 42

Ulrika Sandell
Rådman
08-561 688 18

Målnummer:

14061-15