JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut om skyddsjakt efter varg i Södertälje får gälla tills vidare

[2016-05-04] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten avslår Wolf Association Swedens begäran om inhibition av länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter en varg i Södertälje fortsätter därmed att gälla tills förvaltningsrätten prövar målet slutligt.

Länsstyrelsen i Stockholms län har fattat beslut om skyddsjakt efter en varg i ett område i Södertälje kommun under perioden den 3 maj 2016 till och med den 10 juni 2016, dock längst till dess att en varg skjutits eller annat har beslutats. Länsstyrelsens beslut gäller omedelbart.

Wolf Association Sweden begär att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla och anser att markägaren inte har vidtagit några åtgärder för att skydda sina djur från vargangrepp. Föreningen menar också att det förmodligen är så att vargarna är borta eller på väg att flytta ur reviret.

Förvaltningsrätten anser att det inte har kommit fram tillräckliga skäl för att stoppa länsstyrelsens beslut. Beslutet fortsätter därför att gälla till dess förvaltningsrätten meddelar dom i målet.

 

Beslutet kan beställas via e-post avd30.fst@dom.se eller telefon 08-561 680 03.

 

Senast ändrad: 2016-05-04

För mer information kontakta:

Eva Gullfeldt
Rådman
08-561 685 53

Målnummer:

9000-16