JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut om Nobel Center överklagat

[2016-05-30] Förvaltningsrätten i Stockholm

Kommunfullmäktiges beslut om att godkänna överenskommelse mellan staden och Nobelhuset AB avseende exploatering med tomträtt inom Norrmalm 3:43 har överklagats. Förvaltningsrätten har för avsikt att avgöra målet under sommaren.

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade den 25 april att bl.a. ge stadens exploateringsnämnd rätt att genomföra exploatering inom fastigheten Norrmalm 3:43 samt att godkänna överenskommelse om exploatering med tomträtt mellan exploateringsnämnden och Nobelhuset AB avseende samma fastighet. Beslutet har överklagats och ska prövas av Förvaltningsrätten i Stockholm.

Överklagandetiden gick ut den 24 maj. Inom den tiden hade cirka 180 kommunmedlemmar överklagat beslutet. Förvaltningsrätten ska nu bereda målet och avsikten är att avgöra målet under sommaren.

Förvaltningsrätten kommer att pröva målet genom så kallat kommunalbesvär. Det innebär att endast lagligheten, inte lämpligheten, prövas.

Senast ändrad: 2016-05-30

För mer information kontakta:

Kaija Hultquist
Rådman
08-561 68240

Målnummer:

10239-16