JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Att ta emot fri jakt, kost och logi från klient har hotat revisorers oberoende

[2016-10-26] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten anser att revisorers oberoende har hotats genom att dessa har tagit emot erbjudandet från en klient att delta i jakt och bli bjudna på kost och logi i samband seminarier.

I samband med seminarier anordnade av revisorsklienten bjöds på jakt, kost och logi.

Att ta emot erbjudandet har bedömts kunna rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. I bedömningen har förvaltningsrätten tagit hänsyn till bland annat att transporten med helikopter till och från jaktpassen ger erbjudandet en karaktär av lyx. Förvaltningsrätten anser också att erbjudandet är exklusivt, eftersom möjligheten att jaga på revisionsklientens marker endast finns för dem som revisorsklienten bjuder in. Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten att värdet på erbjudandet inte är obetydligt och oviktigt.

Det har därför varit rätt av Revisorsnämnden att tilldela de två huvudansvariga revisorerna för det börsnoterade bolaget varning.

 

 

Senast ändrad: 2016-10-27

För mer information kontakta:

Karin Dahlin (27-28/10-16)
Chefsrådman
08-561 688 37
karin.dahlin@dom.se

Eva-Lotta Hedin
Chefsrådman
08-561 681 49
eva-lotta.hedin@dom.se

Målnummer:

6409-16

6411-16