JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Förvaltningsrätten i Stockholm söker administratörer
[2017-07-07]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Läs annonsen här

Svensk regel om fastighetsskatt på vattenkraftverk strider mot EU:s statsstödsregler
[2017-07-04]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten har i en dom funnit att lagen om statlig fastighetsskatt med olika skattesatser på olika elproduktionsenheter strider mot EU-domstolens...

Förvaltningsrätten i Stockholm söker en HR-assistent
[2017-06-15]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Läs annonsen här

Föreningen Islamiska skolan i Göteborg får bedriva skola vid Römosseskolan i Borås stad.
[2017-06-08]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten har beslutat att avslå Borås stads överklagande av Skolinspektionens beslut att godkänna Föreningen Islamiska skolan i Göteborg som huvudm...

Bolag beskattas för uttag av bitcoin. ”Block-kedjor” visar inte vem som fått dem och bolagets underlag i övrigt var otillräckligt.
[2017-05-23]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten har i dag i två domar beslutat att höja ett bolags inkomst av näringsverksamhet, då det funnits oredovisade uttag av bitcoin. Som en följd...

Förvaltningsrätten i Stockholm söker arkivarier
[2017-05-15]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet från arkivarbete och är insatt i arkiv- och offentlighetslagstiftningen samt Riksarkivets föreskrifter.

Hyperhidrospatienter har rätt till ersättning för behandling av andra kroppsdelar än händer, fötter och armhålor
[2017-05-15]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten har i dag i två domar gjort bedömningen att botulinumtoxinbehandling av hyperhidros i andra kroppsdelar än händer, fötter och armhålor var...

1 2 3 4 5 6 7 8 > »


Prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Stockholm.