JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Sanktionsavgifter undanröjs för två företag i Nasdaqkoncernen
[2018-05-03]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Stockholm upphäver Finansinspektionens beslut att ingripa mot Nasdaq Stockholm AB och Nasdaq Clearing AB. Ingripandena, anmärkning och...

Dom i mål mellan Google LLC och Datainspektionen om rätten att bli bortglömd
[2018-05-02]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Datainspektion har förelagt Google LLC (härefter Google) bl.a. att i ett specifikt fall ta bort en sökträff på en persons namn och att i vissa fall ta bort...

Utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd
[2018-02-20]   Förvaltningsrätten i Stockholm

Bahnhof är skyldiga att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter
[2018-01-29]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom denna dag funnit att de svenska bestämmelserna om utlämnande av abonnemangsuppgifter till brottsbekämpande myndighet...

Förvaltningsrätten i Stockholm söker föredragande
[2018-01-23]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Två annonser är publicerade. En är en traditionell föredragande tjänst, tillsvidareanställning. Den andra är tidsbegränsad och vänder sig till sökande som sk...

Förvaltningsrätten i Stockholm söker en eller flera rådmän för tidsbegränsad anställning
[2018-01-05]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Välkommen med din ansökan senast den 19 januari 2018.

Uppropet #medvilkenrätt tas på stort allvar inom Sveriges Domstolar
[2017-11-16]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Stefan Holgersson, lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, kommenterar uppropet #medvilkenrätt i ett pressmeddelande från Domstolsverket. I pressmeddeland...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »


Prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Stockholm

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Förvaltningsrätten i Stockholm.