JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om dataskydd

Behandling av personuppgifter

Förvaltningsrätten i Stockholm (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Förvaltningsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet. Förvaltningsrätten kamerabevakar också sina lokaler på Tegeluddsvägen 1.

Information och rättelse m.m.

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos förvaltningsrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas. 

I dessa frågor kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud, Rosemarie Jansson Håvik (dömande verksamhet) och Stina Lempert Taxén (administrativ verksamhet), på tel. 08-561 680 00 eller på mejl dataskyddsombud.fst@dom.se.  

Mer information om domstolens personuppgiftsbehandling hittar du i dessa informationsblad:

 

 
Senast ändrad: 2019-01-10