JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information enligt personuppgiftslagen

Behandling av personuppgifter

Förvaltningsrätten i Stockholm (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Förvaltningsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

 

Information och rättelse

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att en gång per år utan kostnad få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos förvaltningsrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Personuppgifter som inte behandlas i enlighet med domstolsdatalagen (2015:728), personuppgiftslagen (1998:204) eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dessa lagar, är den personuppgiftsansvarige skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna.

 

Om du vill ha information ska du sända en skriftlig begäran till

Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm.
Senast ändrad: 2017-01-20