JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Genomsnittliga handläggningstider vid Förvaltningsrätten i Stockholm

Här kan du se den genomsnittliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorier som finns på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Att det är de genomsnittliga handläggningstiderna innebär inte att ditt mål kommer att ta det angivna antalet månader. Varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar. Det betyder att ditt mål både kan gå snabbare att handlägga, men också att det kan ta längre tid. 

Genomsnittlig handläggningstid per målkategori

(1 januari – 30 juni 2019)

Mål om uppehållstillstånd grundat på skyddsskäl
5,6 månader
Mål enligt socialförsäkringsbalken
6,1 månader
Mål enligt socialtjänstlagen
2,2 månader
Mål om uppehållstillstånd grundat på anknytning till någon i Sverige
2,5 månader
Skattemål
8,9 månader
Mål om psykiatrisk tvångsvård
10 dagar
Mål om vård av unga
1,4 månader
Mål om offentlig upphandling
2,7 månader
Mål om vård av missbrukare
20 dagar
Mål om folkbokföring, körkort och studiestöd
1,2 månaderSenast ändrad: 2019-08-14