JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten upphäver Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på en varg i Skåne län

[2013-09-10] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten bifaller i en dom överklagandet från Föreningen Nordulv. Domen innebär att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt upphävs.

- Förvaltningsrätten anser att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt inte uppfyller kriterierna för att göra undantag från förbudet i art- och habitatdirektivet mot att döda varg. Undantaget ska enligt EU-domstolen tillämpas restriktivt och det är Naturvårdsverket som har bevisbördan för att samtliga kriterier för undantag enligt direktivet är uppfyllda. Förvaltningsrätten anser att Naturvårdsverket i det här fallet inte har visat att det inte finns någon annan lämplig lösning. Naturvårdsverkets beslut ska därför upphävas, säger Karl Lundberg, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.


Bifogade filer:

Förvaltningsrättens dom


Senast ändrad: 2013-09-10

För mer information kontakta:

Karl Lundberg
Rådman
08-561 682 35

Mia Svärd
Föredragande
08-561 680 74

Roger Olausson
Informatör
08-561 686 18

Målnummer:

19968-13