JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten inhiberar Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud vid Lundsberg

[2013-09-06] Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten beslutar att Skolinspektionens beslut inte ska gälla i avvaktan på att förvaltningsrätten meddelar dom eller dessförinnan beslutar annat.

– När en begäran om inhibition prövas ska förvaltningsrätten bedöma hur sannolikt det är att det överklagade beslutet kommer att ändras vid den slutliga prövningen. Förvaltningsrätten ska även göra en skade­bedömning och ta ställning till vilka konsekvenser beslutet kan få på grund av att det gäller omedelbart. Slutligen ska förvaltningsrätten bedöma vilka risker som finns om verksamheten får fortsätta, till exempel om någon kan komma till skada, säger Anna Maria Åslundh-Nilsson, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Skälen för beslutet

Förvaltningsrätten konstaterar att Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud grundar sig på en allvarlig händelse vid skolans internat på kvällen lördagen den 24 augusti 2013. Skolinspektionens tidigare synpunkter på skolan gäller också i första hand internatverksamheten. 

Enligt skollagen har Skolinspektionen tillsyn över skolväsendet. Förvaltningsrätten anser att det är oklart om internatverksamheten vid en riksinternatskola står under tillsyn av Skolinspektionen. Internatverksamheten är nämligen en verksamhet som till största del inte äger rum under skoldagen. Med hänsyn till det är utgången i målet oviss. 

Det står vidare klart att Skolinspektionens beslut är mycket ingripande och har stora konsekvenser för Stiftelsen samt för eleverna och personalen. 

Frågan är då om elevernas säkerhet skulle vara i fara om verksamheten vid skolan får fortsätta i avvaktan på den slutliga prövningen. Vid den bedömningen konstaterar förvaltningsrätten att utredningen inte ger stöd för att utbildningen eller skolverksamheten innebär en risk för elevernas säkerhet. 

När det gäller internatverksamheten har förvaltningsrätten redan konstaterat att det är ovisst om den står under Skolinspektionens tillsyn. Trots den allvarliga händelse som inträffat konstaterar förvaltningsrätten att Skolinspektionen så sent som i april 2013 ansett att Stiftelsen kommit till rätta med många av de problem som funnits. Detta framgår av Skolinspektionens uppföljningsbeslut den 5 april 2013. 

Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att förutsättningarna för inhibition är uppfyllda. Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud tills vidare ska därför inte gälla i avvaktan på att förvaltningsrätten prövar målet slutligt. 

Bakgrund

Skolinspektionen beslutade den 28 augusti 2013 att förbjuda Stiftelsen Lundsbergs skola att tills vidare bedriva grundskola och gymnasieskola vid Lundsbergs skola i Storfors kommun. Förbudet gäller omedelbart från och med den 29 augusti 2013 och som längst sex månader.


Bifogade filer:

Förvaltningsrättens beslut


Senast ändrad: 2013-09-10

För mer information kontakta:

Anna Maria Åslundh-Nilsson
Chefsrådman
08-561 680 71

Kerstin Fredriksson
Rådman
08-561 680 86

Målnummer:

20781-13, 20802-13