JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarna består av tre instanser, förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen. De avgör tvister, främst mellan enskilda och myndigheter.

Det förekommer över 600 olika typer av mål i förvaltningsdomstolarna, däribland mål om körkort, bistånd, tvångsvård, socialförsäkring och skatt. Migrationsdomstolarna, som är en del av förvaltningsdomstolarna, består av två instanser, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. De avgör utlännings- och medborgarskapsmål.

Läs mer om några av de vanligaste måltyperna som handläggs i förvaltningsdomstol i menyn till vänster.

Film: Vad gör förvaltningsrätten?

Filmen beskriver förvaltningsrättens roll och uppgift, och följer ett ärende i rätten.
Senast ändrad: 2015-03-09